• Co to jest marketing afiliacyjny?

    Marketing afiliacyjny to rodzaj marketingu, w którym afilianci (publikujący) opłacani są za efekt, np. sprzedaż lub inne działania na rzecz strony internetowej sprzedawcy (reklamodawcy) poprzez działania afiliacyjne. 

     

    Przeczytaj artykuł